Cultuureducatie in het regeerakkoord

Cultuureducatie in het regeerakkoord

Terug naar overzicht

Utrecht, 7 november 2012

Cultuureducatie in het regeerakkoord

 
Op maandag 29 oktober presenteerden VVD en PvdA het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. Het nieuwe kabinet bezuinigt niet op kunst en cultuur, maar er komt ook geen extra geld bij. Minister Jet Bussemaker van OCW wordt verantwoordelijk voor cultuur.

In het regeerakkoord is aandacht voor cultuureducatie. Het onderwijs en de cultuursector bundelen krachten ten behoeve van cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook blijft de CJP cultuurkaart voor jongeren behouden; culturele instellingen richten hun educatie op deze groep. En talentontwikkeling wordt gestimuleerd via het 'Fonds voor de podiumkunsten en cultuureducatie'.

Jetta Klijnsma, voormalig cultuurwoordvoerder van de PvdA, meldde in het NRC Handelsblad van 1 november dat het geld voor de cultuurkaart uit de onderwijsbegroting komt. Verder wil het nieuwe kabinet minder opleidingen voor hoger onderwijs, inclusief kunstopleidingen. Ook wordt het aantal plaatsen aan de kunstopleidingen gereduceerd, via scherpere selectie voor en na de poort. Daarnaast worden de maatschappelijke stages afgeschaft per schooljaar 2015-2016. De btw-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door. Bovendien komen er ruimere mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm van een pas voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen.

Bron: Cultuurnetwerk.nl
De rubriek 'Cultuureducatie' vind je op pagina 6 t/m 16 van het Nationaal Schoolreis Magazine, najaar 2012

 

 

Nationaal Schoolreis Magazine (september 2017)
Schoolreis.nl is het internetportaal van het Nationaal Schoolreis Magazine, al 25 jaargangen hèt gratis ideeënmagazine voor dit jaarlijks terugkerende hoogtepunt.

© Nationaal Schoolreis Magazine 1992-2017

 

Like, volg of tweet schoolreis.nl

Powered by Publi House - bureau voor communicatie- & uitgeefprojecten | Schoolreis.nl op Google+