Special: 200 jaar Koninkrijk

Special: 200 jaar Koninkrijk

Terug naar overzicht

Koninklijk huis, 29 januari 2013

Special: Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar


Koningin Beatrix kondigt abdicatie aan!

De voorjaarseditie van 2013 staat in het teken van '200 jaar Koninkrijk der Nederlanden'. Ter gelegenheid hiervan leverden alle Commissarissen van de Koningin een redactionele bijdrage. Deze herdenking en het feit dat koningin Beatrix op 31 januari 75 jaar werd heeft haar doen besluiten zich op 30 april 2013 uit haar ambt terug te treden.

Uit de toespraak van de Koningin op 28 januari:
“Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75e verjaardag te vieren. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is vanaf het moment van de abdicatie Koning Willem-Alexander. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is vanaf dat moment Koningin Máxima.

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
In de jaren 2013-2015 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar, en dat wordt gevierd. De viering wordt aangegrepen om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en onze toekomst. Het Koninkrijk is van alle Nederlanders. Daarom wordt het 200-jarig bestaan dan ook samen gevierd.

Aanleiding: 1813 - 1815
In de jaren 1813-1815 is het fundament gelegd voor het land dat in de 200 jaar daarna is opgebouwd: Nederland werd een Koninkrijk met een Grondwet, een Eerste en een Tweede Kamer en een positie op het internationale toneel. We herdenken de gebeurtenissen uit die jaren, en we vieren de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en democratisch bestel.

Want wat we in 200 jaar samen hebben opgebouwd lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. ‘200 jaar Koninkrijk’ wordt voorbereid en georganiseerd door een divers samengesteld Nationaal Comité onder voorzitterschap van Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in Overijssel. Het Nationaal Comité bereidt een eigen programma voor met vijf nationale festiviteiten in Den Haag, Maastricht, Zwolle en Amsterdam. Daarnaast nodigt het comité mensen en organisaties uit om zich aan te sluiten met eigen initiatieven. Traditiegetrouw wordt het ontstaan van het Koninkrijk iedere vijftig jaar gevierd.

De special staat op pagina 18 & 19 van het Nationaal Schoolreis Magazine, voorjaar 2013. 

advertentie
Nationaal Schoolreis Magazine (september 2017)
Schoolreis.nl is het internetportaal van het Nationaal Schoolreis Magazine, al 25 jaargangen hèt gratis ideeënmagazine voor dit jaarlijks terugkerende hoogtepunt.

© Nationaal Schoolreis Magazine 1992-2017

 

Like, volg of tweet schoolreis.nl

Powered by Publi House - bureau voor communicatie- & uitgeefprojecten | Schoolreis.nl op Google+